A 30 kW-nál kisebb hőteljesítményű és 7 kW-nál kisebb villamos fogyasztók esetében is szükséges épületgépészeti és villamossági kivitelezési dokumentáció készítése! Cikkünkből kiderül, mit kell tartalmaznia!

2017. január elsejétől minden olyan építési tevékenységet érint, amely hatósági engedélyhez kötött. Kötelezi a kivitelezőt épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési dokumentáció készítésére.Jogszabályi változás az épületgépészeti kivitelezési dokumentációban!

A 30 kW hőteljesítménynél kisebb fűtőberendezések és 7 kW-nál kisebb villamos fogyasztók sem jelentenek kivételt a jogszabályi változás alól.
A dokumentációnak az Étv. 31. paragrafus 2. bekezdése szerint a következőket kell tartalmaznia:

  • Az építmény megvalósításához szükséges tervet
  • Műszaki leírást, információt
  • Teljesítmény nyilatkozatot

Célja, hogy a kivitelezés célszerűen és gazdaságosan megvalósítható legyen.
Továbbá, egyértelműsíti az építményt felépítő anyagokat, szerkezeteket, beépített termékeket és berendezéseket. Ezért a dokumentációban fel kell tűntetni ezek:

  • megnevezését
  • méretét, mérettűrését, helyzetét
  • minőségi követelményeit
  • építésének, beépítésének technológiai feltételeit
  • költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

Fontos kiegészítés: Annak ellenére, hogy a fenti felsorolás nem említi az energetikai méretezés-számítás folyamatát, a jogszabályi követelmények ellenőrizhető módon történő kielégítése mégis megkívánja!
Az egyszerű bejelentéshez kötött kivitelezési dokumentáció vonatkozásában a fél évvel ezelőtt megjelent kormányrendelet (155/2016. (VI.13..)) az irányadó! Amely követelményeit az épületgépészet tekintetében az épület műszaki berendezéseinek rendszerterve teljesíti.

(A követelményei ezen a címen érhetőek el: http://www.mmk.hu/tudastar/szabalyzatok)