Miben változott a kamatmentes hitel igénylése? Olvassa el cikkünket és ismerje meg a fontos információkat!

Röviden a támogatási programokról.

Fajtáját tekintve (a GINOP-8.4.1/A-17 és a VEKOP-5.2.1-17) kamatmentes (0%), visszatérítendő támogatás! Célja a lakóépületek energetikai korszerűsítésének, a megújuló energia átgondolt felhasználásának még szélesebb körben való elterjedésének elősegítése. Csak és kizárólag energetikai korszerűsítésre használható fel. Az igényelhető támogatás maximális mértéke a teljes beruházás 90%-a. Az elvárt önerő – és ez igen vonzó — a teljes projektösszeg 10%-át teszi ki, amelybe a lakáselőtakarékosság beszámítható! Magyarország területén igényelhető, 1 évtől 20 évig terjedő futamidőre.

Mekkora összeg igényelhető az elektronikusan beadandó pályázattal?

 • Magánszemélyként: 500.000 HUF-10.000.000 HUF
 • Társasház, lakásszövetkezetek esetében: lakásonként 500.000 HUF-7000.000 HUF

Hol igényelhető?

Aki a támogatást igényelheti

 • Magánszemélyek
  • Cselekvőképesnek, nagykorúnak, magyar állampolgárnak kell lennie, magyar adóazonosítóval (vagy legalább 1 éve magyar lakcímmel vagy tartózkodási engedéllyel) kell rendelkeznie
  • A korszerűsíteni kívánt ingatlannak a pályázó magánszemély tulajdonát, résztulajdonát kell képeznie. Továbbá a korszerűsítendő ingatlannak lakóingatlanként, illetve a támogatást igénylő lakóhelyéül vagy ideiglenes tartózkodási helyéül kell szolgálnia.
 • Lakásszövetkezetek
 • Társasházak

Milyen tevékenységek támogathatók?

 • Energetikai hatékonyság érdekében végzett fejlesztések
 • Megújuló energiát (pl.: napkollektor) hasznosító rendszerek beépítése

Az elszámolható költségek

Az elszámolható költségeknek három nagy csoportja van, amelyek a következők: az energetikai hatékonyság javulását célzó fejlesztések, a megújuló energiát hasznosító rendszerek létesítése, valamint más egyéb elszámolható költségek.

 • Az energiahatékonyság érdekében
  • Nyílászárók cseréje
  • Falak külső, belső oldali hőszigetelése (a födém…)
  • Napsugárzás elleni védelem: hővédelem, árnyékolástechnika
  • Fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése, amelyekbe beletartozik a kazáncsere, padló-falfűtés kialakítása, kémény korszerűsítés
  • Hővisszanyerő berendezés beépítése
  • Már meglévő világítási rendszer energiahatékonnyá tétele
 • Megújuló energia felhasználása
  • Napkollektor
  • Napelem
  • Hőszivattyú (ErP előírás figyelembe vételével)
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése (ErP előírás figyelembe vételével)
 • Egyéb elszámolható költségek (Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve)
  • Projekt előkészítési költségek: max. 5%
  • Projektmenedzsment költsége: max. 2,5%
  • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei: max. 1%

Változtatások a programban (a korábbiakhoz képest)

 • Az energetikai szakértő költségének elszámolásához a szerződés helyett elegendő lesz a kiállított számla benyújtása.
 • A feltételes szerződés helyett elfogadhatóvá válik a kivitelezőtől kapott árajánlat.
 • Az elszámolható munkadíj mértéke 60%-ról 120%-ra emelkedik, az elszámolható anyagköltséghez viszonyítva.
 • Természetes személy hiteligénylő esetén 75 évről 80 évre emelkedik a kölcsön lejáratakor érvényes életkori határ.
 • Újépítésű ingatlanok esetében a friss használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlanok is részt vehetnek a programban.
 • Természetes személyek esetében a fedezet mértéke az 5 millió Forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 50%-a kell, hogy legyen.
 • Társasházakat, lakásszövetkezeteket érintő módosítás értelmében lakásonként 1,5 millió Ft-ig, de maximum 50 millió Ft-ig biztosíték nélkül igényelhető a kölcsön (biztosíték nyújtása a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forint feletti részre vonatkozik és csak a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forintot meghaladó kölcsönösszegre szükséges biztosítékot nyújtani, amely lehet ingatlanon alapított jelzálog, fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, követelésen alapított zálogjog (kizárólag társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén
 • Továbbá ennél a hiteligénylői körnél 10%-ra csökken az eddig 20%-os fedezeti szint.

Aki nem igényelheti a támogatást

 • Adósként szerepel a KHR-ben (Korábban BAR-lista)
 • 138.000 Ft-ot meghaladó adó-, vagy köztartozása van (kivéve, ha fizetési haladékot kapott)
 • 60 napot meghaladó közüzemi díj-tartozással rendelkezik
 • Kizárták a támogatási rendszerekből

Forrás: palyaz.hu, zip.hu